Op 21 augustus 1971 werd de eerste speeltuin in Farmsum geopend door Wethouder Beyert.
De speeltoestellen werden door hem en Dhr. Hansen persoonlijk uitgeprobeerd.
In Farmsum waren 3 verenigingen. Handelsvereniging Farmsum, buurtvereniging Oosterveld en muziek en zang ensemble ‘Singers of the Lord’.
Deze verenigingen zijn in 1972 begonnen met het organiseren van een feestweek.
De samenwerking tussen de verenigingen en de Molukse gemeenschap verliep uitstekend.
Jarenlang werd er onder zeer grote belangstelling feestweken georganiseerd.
In het nieuwsblad v/d Eemsmond werd op 04-09-1975 een artikel geschreven met als hoofdtekst: ‘Oosterveld als leefgemeenschap fraai voorbeeld voor hele land’

Verbouwing Schuttersbaan

Schuttersavond 2018

Speelweek 2016

Recente berichten

Mededelingen

Contributie

Tijdens de ledenvergadering 2018 is het bestuur samen met de aanwezige leden tot een overeenstemming gekomen om de contributie te verhogen naar € 10,- per gezin/per jaar.
Het bestuur van de vereniging verzoekt u om de contributie van 2019 over te maken via een automatische incasso opdracht aan uw bank.
Dit is een eenmalig actie en dit wordt dan automatisch elk jaar overgeschreven.
Dit scheelt ons heel veel werk.
Onze vereniging heeft dit geld echt nodig om alle activiteiten door te laten gaan.
De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL63 ABNA 0571 8336 32Ovv Contributie 2019 (uw naam)

Agenda

Vrijwilligers

Onze vereniging is op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden.

De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de vereniging goed functioneert.

Het bestuur vergadert 1 keer per maand. Voor de vrijwilligers geldt dat ze eens gevraagd kunnen worden tijdens activiteiten.
vrijwilligers zijn broodnodig voor o.a. soms bardiensten te draaien, meehelpen met bv de bingo, of bij het knutselen.
Ook voor hand en spandiensten zoeken wij hulp, voor onderhoud gebouw en de speeltoestellen.

Heeft u soms een klein beetje tijd over? alle hulp is welkom

WIJ HEBBEN DRINGEND VERSTERKING NODIG!